VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT – AN TOÀN & TIÊU CHUẨN 8

Đơn vị huấn luyện được cấp phép của BLĐTBXH 96/2020/GCN

UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA – THỊNH VƯỢNG

Đơn Vị Huấn Luyện An Toàn Hạng C ( Hạng Cao Nhất ) Đã Có Hơn 50000 Học Viên Tốt Nghiệp

 

Quan Tâm Nhiều Nhất

DANH MỤC CHỨNG CHỈ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Bài Viết Mới Nhất

NĐ 113/2017 NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017   NGHỊ...

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI __________Số: 06/2020/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________Hà Nội,...

Quy định về hoạt động quan trắc môi trường lao động

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...

Luật kiểm định an toàn

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...

Thông Tư 05/2021/ BCT Quy định chi tiết về nội dung an toàn điện

BỘ CÔNG THƯƠNG _________ Số: 05/2021/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm...

Tìm Hiểu Nghị định 44/2016 NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016   NGHỊ...
chat với chúng tôi